Cennik Usług

ZARZĄDZENIE NR 2/2017 r.

Prezesa Zarządu Gminnej Gospodarki Komunalnej Dobroszyce Sp. z o. o. w sprawie:

wysokości opłat za wywóz nieczystości samochodem asenizacyjnym.

Na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [ Dz. U. Nr.16, poz 93 z późniejszymi zmianami] prezes GGK Dobroszyce zarządza co następuje:

z dniem 01.07.2017 r., wprowadza się nowy cennik usług z podanymi poniżej cenami:

 

 

STAWKI ZA WYWÓZ BECZKOWOZEM
Lp. Miejscowość Strefa Cena netto Vat Cena brutto
1 Bartków II 88,89 PLN 7,11 PLN 96,00 PLN
2 Białe Błoto III 100,00 PLN 8,00 PLN 108,00 PLN
3 Dobra (Starpack) I 79,63 PLN 6,37 PLN 86,00 PLN
4 Dobra (Młyn) I 92,60 PLN 7,40 PLN 100,00 PLN
5 Dobroszyce Gajówka I 79,63 PLN 6,37 PLN 86,00 PLN
6 Dobroszyce I 79,63 PLN 6,37 PLN 86,00 PLN
7 Dobrzeń II 88,89 PLN 7,11 PLN 96,00 PLN
8 Holendry III 100,00 PLN 8,00 PLN 108,00 PLN
9 Kolonia Strzelce I 79,63 PLN 6,37 PLN 86,00 PLN
10 Kolonia Strzelce (Najdorf) I 79,63 PLN 6,37 PLN 86,00 PLN
11 Łuczyna II 88,89 PLN 7,11 PLN 96,00 PLN
12 Malerzów III 100,00 PLN 8,00 PLN 108,00 PLN
13 Mękarzowice II 88,89 PLN 7,11 PLN 96,00 PLN
14 Miodary II 88,89 PLN 7,11 PLN 96,00 PLN
15 Nowica I 79,63 PLN 6,37 PLN 86,00 PLN
16 Nowosiedlice I 79,63 PLN 6,37 PLN 86,00 PLN
17 Sadków I 79,63 PLN 6,37 PLN 86,00 PLN
18 Siekierowice I 79,63 PLN 6,37 PLN 86,00 PLN
19 Siekierowice (Cichoszów) I 79,63 PLN 6,37 PLN 86,00 PLN
20 Strzelce I 79,63 PLN 6,37 PLN 86,00 PLN
21 Telekomunikacja (Strzelce) 101,85 PLN 8,15 PLN 110,00 PLN
 

22

Wywóz nieczystości z przydomowej oczyszczalni

+ dojazd (wg cennika)

 

138,89 PLN

 

11,11 PLN

 

150,00 PLN

 

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2017 r.

Prezesa Zarządu Gminnej Gospodarki Komunalnej Dobroszyce Sp. z o. o.

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi przez GGK Dobroszyce Sp. z o. o.

na terenie cmentarzy Gminnych.

 

Na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [ Dz. U. Nr.16, poz 93 z późniejszymi zmianami] prezes GGK Dobroszyce zarządza co następuje:

z dniem 10.09.2017 r., wprowadza się nowy cennik usług z podanymi poniżej cenami.

 

  1. Opłata za korzystanie z kaplicy cmentarnej                                     120,00 zł + 9,60 zł = 129,60
  2. Opłata za wykopanie grobu pod urnę o głębokości 1,0 m             180,00 zł + 14,40 zł = 194,40
  3. Opłata za wykopanie grobu dziecinnego o głębokości 1,6 m       200,00 zł + 16,00 zł = 216,00
  4. Opłata za wykopanie grobu normalnego o głębokości 1,7 m       400,00 zł + 32,00 zł = 432,00
  5. Opłata za wykopanie grobu głębinowego o głębokości 2.1 m       500,00 zł + 40,00 zł = 540,00
  6. Rozmrażanie zimą gruntu do kopania grobu                                 160,00 zł + 12,80 zł = 172,80
  7. Korzystanie z mienia komunalnego przez podmioty gospodarcze świadczące usługi związane z organizacją pogrzebu wraz z wykopaniem grobu, otwarciem grobowca 185,00 zł + 14,80 zł = 199,80
  8. Opłata za wjazd na teren cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Dobroszyce od podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą 60,00 zł + 4,80 zł = 64,80

 

W przypadku gdy pogrzeb odbywa się w niedzielę bądź inny ustawowo wolny od pracy dzień, ceny usług pogrzebowych za wykopanie każdego grobu określonego w pkt. 2, 3, 4 i 5 wzrastają o 50%.

 

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.