Cennik Usług

ZARZĄDZENIE NR 1/2022 r.
Prezesa Zarządu Gminnej Gospodarki Komunalnej Dobroszyce Sp. z o. o.
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi przez GGK Dobroszyce Sp. z o. o..

Na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [ Dz. U. Nr.16, poz 93 z późniejszymi zmianami] prezes GGK Dobroszyce zarządza co następuje:

z dniem 01.03.2022 r., wprowadza się nowy cennik usług z podanymi poniżej cenami.

 

Lp. Rodzaj Usługi J.m. Cena jedn.netto Cena jedn.brutto
I Usługi Wynajmu Sprzętu Oraz Prace Wykonane Na Sieci Wod-Kan
1. Zamkniecie wody na sieci wod. Na zlecenie firmy wykonującej roboty ziemne na terenie gminy Dobroszyce (pierwsza godz. zamknięcia) godz. 550,00 PLN 676,50 PLN
2. Zamkniecie wody na sieci wod. Na zlecenie firmy wykonującej roboty ziemne na terenie gminy Dobroszyce (każda następna godzina) godz. 180,00 PLN 221,40 PLN
3. Oplata jednorazowa z tytułu uszkodzenia sieci wodociągowej szt. 1.000,00 PLN 1.230,00 PLN
4. Oplata jednorazowa z tytułu uszkodzenia sieci kanalizacyjnej szt. 1.000,00 PLN 1.230,00 PLN
5. Oplata jednorazowa z tytułu uszkodzenia przyłącza wod-kan szt. 450,00 PLN 553,50 PLN
6. Usługa naprawy uszkodzonej sieci – przyłącza wod-kan na rzecz zainteresowanej firmy ( bez materiałów) godz. 800,00 PLN 984,00 PLN
7. Wypożyczenie stojaka hydrantowego do poboru wody z hydrantu podziemnego+kaucja zwrotna 2000 PLN doba 35,00 PLN 43,05 PLN
8. Wypożyczenie zestawu do poboru wody z hydrantu nadziemnego doba 25,00 PLN 30,75 PLN
9. Czyszczenie, opróżnienie, wywóz zbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków szt. 185,00 PLN 199,80 PLN
         
10. Wywóz – opróżnianie szamba szt. wg. załącznika wg. załącznika
11. Wywóz- opróżnienie szamba – w nadgodzinach 100% szt. + 100%  
12. Usługa koparko-ładowarką New Holland, inną godz. 165,00 PLN 202,95 PLN
13. Czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO + 1 pracownik godz. 290,00 PLN 356,70 PLN
14. Czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO + 1 pracownik- w nadgodzinach 100% szt. + 100%  
15. Dojazd do klienta- WUKO, New Holland km 3,66 PLN 4,50 PLN
16. Kontrola szczelności przyłącza kanalizacyjnego przy pomocy urządzenia dymotwórczego szt. 150,00 PLN 184,50 PLN
17. Odcięcie przyłącza kanalizacyjnego i ponowne uruchomienie szt. 150,00 PLN 184,50 PLN
II Usługi Dotyczące Gospodarki Wodomierzowej
18. Plombowanie wodomierza szt. 25,00 PLN 30,75 PLN
19. Plombowanie wodomierza z zamknięciem i otwarciem dopływu wody szt. 150,00 PLN 184,50 PLN
20. Plombowanie podlicznika wodomierza szt. 25,00 PLN 30,75 PLN
21. Dojazd do klienta celem zaplombowania wodomierza km 2,44 PLN 3,00 PLN
22. Zamknięcie przyłącza wody i ponowne otwarcie w związku z awarią , inne- klient indywidualny szt. 110,00 PLN 135,30 PLN
23. Zamknięcie przyłącza wody i ponowne otwarcie dłużnikowi, demontaż wodomierza, ponowne zaplombowanie szt. 150,00 PLN 184,50 PLN
24. Ponowne uruchomienie przyłącza wodociągowego szt. 150,00 PLN 184,50 PLN
25. Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy (bez uwzględnienia kosztów naprawy i legalizacji lub ceny nowego wodomierza) szt. 160,00 PLN 196,80 PLN
26. Naprawa i legalizacja wodomierza DN 15 szt. 85,00 PLN 104,55 PLN
27. Naprawa i legalizacja wodomierza DN 20 szt. 95,00 PLN 116,85 PLN
28. Naprawa i legalizacja wodomierza DN 25 szt. 350,00 PLN 430,50 PLN
29. Naprawa i legalizacja wodomierza DN 40 szt. 620,00 PLN 762,60 PLN
30. Wodomierz DN 15 szt. 85,00 PLN 104,55 PLN
31. Wodomierz DN 20 szt. 95,00 PLN 116,85 PLN
32. Wodomierz DN 25 szt. 350,00 PLN 430,50 PLN
33. Wodomierz DN 40 szt. 620,00 PLN 762,60 PLN
34. Wodomierz ultradźwiękowy DN 15 szt. 360,00 PLN 442,80 PLN
35. Wodomierz ultradźwiękowy DN 20 szt. 370,00 PLN 455,10 PLN
36. Wodomierz ultradźwiękowy DN 25 szt. 750,00 PLN 922,50 PLN
37. Wodomierz ultradźwiękowy DN 40 szt. 1.200,00 PLN 1.476,00 PLN
38. Ekspertyza wodomierza mechanicznego, uszkodzonego w tym wymiana, ekspertyza, przesyłka szt. Według aktualnych cen firmy wykonującej ekspertyzę+ koszty wysyłki

(około 500,00 zł)

39. Wydanie zaświadczenia o wydajności i ciśnieniu wskazanych hydrantów szt. 250,00 PLN 307,50 PLN
40. Uzgodnienie branżowe przebiegu sieci elektrycznych, gazowych i innych lub uzgodnienie projektu obiektu kolidującego z infrastrukturą wod-kan szt. 130,08 PLN 160,00 PLN
41. Uzgodnienia branżowe indywidualne szt. 65,04 PLN 80,00 PLN
42. Wydanie warunków przebudowy – rozbudowy sieci wod-kan szt. 130,08 PLN 160,00 PLN
42. Pracownik ekipy wod-kan godz. 64,00 PLN 78,72 PLN
III Usługa inspekcji telewizyjnej kanalizacji
43. Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanalizacji 1 mb 4,50 PLN 5,54 PLN
44. Dojazd do miejsca wykonywania inspekcji telewizyjnej kanalizacji km 3,25 PLN 4,00 PLN
45. Pracownicy ekipy monitorującej godz. 128,00 PLN 157,44 PLN
46. Opracowanie dokumentacji powykonawczej inspekcji telewizyjnej kanalizacji tj. wydruk inspekcji lub nagranie nośnika szt 121,95 PLN 150,00 PLN
47. Czyszczenie kanalizacji wg cennika.
IV Usługi Dotyczące Odbioru Gruzu Budowlanego
48. Worek BIG BAG 1m³ z odbiorem szt. 111,11 PLN 120,00 PLN

Wykonanie usług w zakresie budowy sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, ekologicznych oczyszczalni przydomowych, szamb przydomowych, według wyceny indywidualnej i ryczałtowej ceny umownej.

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem 1.03.2022r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2022 r.
Prezesa Zarządu Gminnej Gospodarki Komunalnej Dobroszyce Sp. z o. o.
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi przez GGK Dobroszyce Sp. z o. o. na terenie cmentarzy Gminnych.

Na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [ Dz. U. Nr.16, poz 93 z późniejszymi zmianami] prezes GGK Dobroszyce zarządza co następuje:

z dniem 01.03.2022 r., wprowadza się nowy cennik usług z podanymi poniżej cenami.

1. Opłata za wykopanie grobu pod urnę o głębokości 1,0 m 361,11 zł + 28,89 zł = 390,00

2. Opłata za wykopanie grobu dziecinnego o głębokości 1,6 m 453,70 zł + 36,30 zł = 490,00

3. Opłata za wykopanie grobu normalnego o głębokości 1,7 m 638,89 zł + 51,11 zł = 690,00

4. Opłata za wykopanie grobu głębinowego o głębokości 2.1 m 916,67 zł + 73,33 zł = 990,00

5. Rozmrażanie zimą gruntu do kopania grobu 160,00 zł + 12,80 zł = 172,80

6. Korzystanie z mienia komunalnego przez podmioty gospodarcze świadczące usługi związane z organizacją pogrzebu wraz z wykopaniem grobu, otwarciem grobowca

185,00 zł + 14,80 zł = 199,80

7. Dodatek za usługę w dni ustawowo wolne 370,37 zł + 29,63 zł = 400,00

Powyższe opłaty nie obejmują rozbiórki istniejącego pomnika w przypadku pochówku w grobie już istniejącym.

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 2/2020 r.

Prezesa Zarządu Gminnej Gospodarki Komunalnej Dobroszyce Sp. z o. o. w sprawie:

wysokości opłat za wywóz nieczystości samochodem asenizacyjnym.

Na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [ Dz. U. Nr.16, poz 93 z późniejszymi zmianami] prezes GGK Dobroszyce zarządza co następuje:

z dniem 01.03.2020 r., wprowadza się nowy cennik usług z podanymi poniżej cenami:

 

Lp.

Miejscowość

strefa

cena netto

vat

Cena brutto

1.

Bartków

I

101,85 PLN

8,15 PLN

110,00 PLN

2.

Białe Błoto

II

118,52 PLN

9,48 PLN

128,00 PLN

3.

Dobra ( Starpack)

I

101,85 PLN

8,15 PLN

110,00 PLN

4.

Dobra (Młyn)

I

101,85 PLN

8,15 PLN

110,00 PLN

5.

Dobroszyce Gajówka

I

101,85 PLN

8,15 PLN

110,00 PLN

6.

Dobroszyce

I

101,85 PLN

8,15 PLN

110,00 PLN

7.

Dobrzeń

II

118,52 PLN

9,48 PLN

128,00 PLN

8.

Holendry

II

118,52 PLN

9,48 PLN

128,00 PLN

9.

Kolonia Strzelce

I

101,85 PLN

8,15 PLN

110,00 PLN

10.

Kolonia Strzelce (Najdorf)

I

101,85 PLN

8,15 PLN

110,00 PLN

11.

Łuczyna

II

118,52 PLN

9,48 PLN

128,00 PLN

12.

Malerzów

II

118,52 PLN

9,48 PLN

128,00 PLN

13.

Mękarzowice

II

118,52 PLN

9,48 PLN

128,00 PLN

14.

Miodary

II

118,52 PLN

9,48 PLN

128,00 PLN

15.

Nowica

I

101,85 PLN

8,15 PLN

110,00 PLN

16.

Nowosiedlice

I

101,85 PLN

8,15 PLN

110,00 PLN

17.

Sadków

I

101,85 PLN

8,15 PLN

110,00 PLN

18.

Siekierowice

I

101,85 PLN

8,15 PLN

110,00 PLN

19.

Siekierowice (Cichoszów)

I

101,85 PLN

8,15 PLN

110,00 PLN

20.

Strzelce

I

101,85 PLN

8,15 PLN

110,00 PLN

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2020 r.

Prezesa Zarządu Gminnej Gospodarki Komunalnej Dobroszyce Sp. z o. o.

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi przez GGK Dobroszyce Sp. z o. o..

Na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [ Dz. U. Nr.16, poz 93 z późniejszymi zmianami] prezes GGK Dobroszyce zarządza co następuje:

z dniem 01.03.2020 r., wprowadza się nowy cennik usług z podanymi poniżej cenami.

Lp. Rodzaj Usługi J.m. Cena jedn.netto Cena jedn.brutto
I Usługi Wynajmu Sprzętu Oraz Prace Wykonane Na Sieci Wod-Kan
1. Zamkniecie wody na sieci wod. Na zlecenie firmy wykonującej roboty ziemne na terenie gminy Dobroszyce (1 godz. Zamknięcia) godz. 450,00 PLN 553,50 PLN
2. Zamkniecie wody na sieci wod. Na zlecenie firmy wykonującej roboty ziemne na terenie gminy Dobroszyce (każda następna godzina) godz. 150,00 PLN 184,50 PLN
3. Oplata jednorazowa z tytułu uszkodzenia sieci wodociągowej szt. 800,00 PLN 984,00 PLN
4. Oplata jednorazowa z tytułu uszkodzenia sieci kanalizacyjnej szt. 800,00 PLN 984,00 PLN
5. Oplata jednorazowa z tytułu uszkodzenia przyłącza wod-kan szt. 250,00 PLN 307,50 PLN
6. Usługa naprawy uszkodzonej sieci – przyłącza wod-kan na rzecz zainteresowanej firmy ( bez materiałów) godz. 390,00 PLN 479,70 PLN
7. Wypożyczenie stojaka hydrantowego do poboru wody z hydrantu podziemnego+kaucja zwrotna 2000 PLN godz. 35,00 PLN 43,05 PLN
8. Wypożyczenie zestawu do poboru wody z hydrantu nadziemnego godz. 25,00 PLN 30,75 PLN
9. Czyszczenie, opróżnienie, wywóz zbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków szt. 157,41 PLN 170,00 PLN
10. Wywóz- opróżnienie szamba szt. wg. załącznika wg. załącznika
11. Wywóz- opróżnienie szamba – w nadgodzinach 100% szt. 100,00%  
12. Usługa koparko-ładowarką New Holland, inną godz. 125,00 PLN 153,75 PLN
13. Czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO + 1 pracownik godz. 250,00 PLN 307,50 PLN
14. Czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym WUKO + 1 pracownik- w nadgodzinach 100% szt. 100,00%  
15. Dojazd do klienta- WUKO, New Holland km 3,26 PLN 4,00 PLN
16. Kontrola szczelności przyłącza kanalizacyjnego przy pomocy urządzenia dymotwórczego szt. 120,00 PLN 147,60 PLN
17. Odcięcie przyłącza kanalizacyjnego i ponowne uruchomienie szt. 120,00 PLN 147,60 PLN
II Usługi Dotyczące Gospodarki Wodomierzowej
18. Plombowanie wodomierza szt. 20,00 PLN 24,60 PLN
19. Plombowanie wodomierza z zamknięciem i otwarciem dopływu wody szt. 120,00 PLN 147,60 PLN
20. Plombowanie podlicznika wodomierza szt. 20,00 PLN 24,60 PLN
21. Dojazd do klienta celem zaplombowania wodomierza km 1,50 PLN 1,85 PLN
22. Zamknięcie przyłącza wody i ponowne otwarcie w związku z awarią , inne- klient indywidualny szt. 95,00 PLN 116,85 PLN
23. Zamknięcie przyłącza wody i ponowne otwarcie dłużnikowi, demontaż wodomierza, ponowne zaplombowanie szt. 95,00 PLN 116,85 PLN
24. Ponowne uruchomienie przyłącza wodociągowego szt. 75,00 PLN 92,25 PLN
25. Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy (bez uwzględnienia kosztów naprawy i legalizacji lub ceny nowego wodomierza) szt. 150,00 PLN 184,50 PLN
26. Naprawa i legalizacja wodomierza DN 15 szt. 55,00 PLN 67,65 PLN
27. Naprawa i legalizacja wodomierza DN 20 szt. 58,00 PLN 71,34 PLN
28. Naprawa i legalizacja wodomierza DN 25 szt. 102,00 PLN 125,46 PLN
29. Naprawa i legalizacja wodomierza DN 40 szt. 216,00 PLN 265,68 PLN
30. Wodomierz DN 15 szt. 75,00 PLN 92,25 PLN
31. Wodomierz DN 20 szt. 85,00 PLN 104,55 PLN
32. Wodomierz DN 25 szt. 250,00 PLN 307,50 PLN
33. Wodomierz DN 40 szt. 520,00 PLN 639,60 PLN
34. Wodomierz ultradźwiękowy DN 15 szt. 360,00 PLN 442,80 PLN
35. Wodomierz ultradźwiękowy DN 20 szt. 370,00 PLN 455,10 PLN
36. Wodomierz ultradźwiękowy DN 25 szt. 750,00 PLN 922,50 PLN
37. Wodomierz ultradźwiękowy DN 40 szt. 1.200,00 PLN 1.476,00 PLN
38. Ekspertyza wodomierza mechanicznego, uszkodzonego w tym wymiana, ekspertyza, przesyłka szt. Według aktualnych cen firmy wykonującej ekspertyzę+ koszty wysyłki
39. Wydanie zaświadczenia o wydajności i ciśnieniu wskazanych hydrantów szt. 150,00 PLN 184,50 PLN
40. Uzgodnienie branżowe przebiegu sieci elektrycznych, gazowych i innych szt. 40,00 PLN 49,20 PLN
41. Pracownik ekipy wod-kan godz. 54,00 PLN 66,42 PLN
III Usługi Dotyczące Odbioru Gruzu Budowlanego
42. Podstawienie pustego kontenera KP szt. 37,03 PLN 40,00 PLN
43. Zabranie pełnego kontenera KP szt. 74,07 PLN 80,00 PLN
44. Postój kontenera powyżej 7 dni dzień 9,26 PLN 10,00 PLN
45. Worek BIG BAG 1m³ z odbiorem szt. 92,60 PLN 100,00 PLN

Wykonanie usług w zakresie budowy sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, ekologicznych oczyszczalni przydomowych, szamb przydomowych, według wyceny indywidualnej i ryczałtowej ceny umownej.

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem 1.03.2020r.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2020 r.

Prezesa Zarządu Gminnej Gospodarki Komunalnej Dobroszyce Sp. z o. o.

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi przez GGK Dobroszyce Sp. z o. o.

na terenie cmentarzy Gminnych.

 

Na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny [Dz. U. Nr.16, poz 93 z późniejszymi zmianami] prezes GGK Dobroszyce zarządza co następuje: z dniem 01.03.2020r., wprowadza się nowy cennik usług z podanymi poniżej cenami.

1. Opłata za wykopanie grobu pod urnę o głębokości 1,0 m 231,48 zł + 18,52 zł = 250,00

2. Opłata za wykopanie grobu dziecinnego o głębokości 1,6 m 200,00 zł + 16,00 zł = 216,00

3. Opłata za wykopanie grobu normalnego o głębokości 1,7 m 425,93 zł + 34,07 zł = 460,00

4. Opłata za wykopanie grobu głębinowego o głębokości 2.1 m 601,85 zł + 48,15 zł = 650,00

5. Rozmrażanie zimą gruntu do kopania grobu 160,00 zł + 12,80 zł = 172,80

6. Korzystanie z mienia komunalnego przez podmioty gospodarcze świadczące usługi związane z organizacją pogrzebu wraz 185,00 zł + 14,80 zł = 199,80 zł z wykopaniem grobu, otwarciem grobowca

7. Dodatek za usługę w dni ustawowo wolne 370,37 zł + 29,63 zł = 400,0