Kontakt

56-410 Dobroszyce ul.Oleśnicka 35

tel.71 314-12-90 fax.71 736-06-50 .

 bok@ggkdobroszyce.pl

REGON: 932900647

NIP: 911-18-28-095