Aktualnosci

UWAGA!

Informujemy, że dzień

12 Listopad 2021 r.

w

Gminnej Gospodarce Komunalnej Dobroszyce Sp. z o. o.

jest dniem wolnym od pracy. Pracownicy wykorzystują w tym dniu urlopy wypoczynkowe.

INFORMUJE, ŻE W DNIU

03.11.2021r.

w

MĘKARZOWICACH

ŁUCZYNIE

SADKOWIE

Z POWODU PRAC NA SIECI WODOCIĄGOWEJ

MOŻE NASTĄPIĆ SPADEK CIŚNIENIA WODY

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY !

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REMONT PRZEPOMPOWNI PS3 W NOWICY

Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację remontu przepompowni ścieków sanitarnych PS3 w miejscowości Nowica. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Szczegóły postępowania oraz przedmiotu zamówienia znajdują się w poniższym pliku.

Zapytanie ofertowe remont przepompowni Nowica

Wzór umowy

INFORMUJE, ŻE W DNIU

22 PAŹDZIERNIKA 2021 r.

w miejscowości:

DOBRA

DOBRZEŃ

oraz DEMOTRANSIE

NASTĄPI TYMCZASOWY BRAK WODY Z POWODU PRAC NA SIECI

W GODZINACH OD 9ºº DO 12ºº

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY !

W związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu 29.09.2021r. nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Bartków, Białe Błoto, Holendry

Przewidujemy przywrócenie dostawy wody do godziny 14:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMUJE, ŻE W DNIU

29 WRZEŚNIA 2021 r.

w miejscowości:

SADKÓW

NASTĄPI TYMCZASOWY BRAK WODY Z POWODU PRAC NA SIECI

W GODZINACH OD 8ºº DO 13ºº

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY !

AWARIA

Z powodu awarii na sieci wodociągowej w dniu 25.09.2021 r. w miejscowości Dobrzeń i Dobra nastąpi przerwa w dostawie wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA

Informujemy, że w związku ze zmianą Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) z dniem 19.09.2021r. wprowadza się nowe wzory dokumentów. Poniżej w pliku załączamy pełna informację oraz nowe procedury.

informacja

procedura

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REMONT PRZEPOMPOWNI PS1 W DOBRZENIU

Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację remontu przepompowni ścieków sanitarnych PS1 w miejscowości Dobrzeń. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Szczegóły postępowania oraz przedmiotu zamówienia znajdują się w poniższym pliku.

Zapytanie ofertowe na remont przepompowni PS1 w miejscowości Dobrzeń

AWARIA

W związku z awarią na SUW w Jenkowicach w dniu 09.09.2021r. nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Dobra, Dobrzeń, Boguszyce, Jenkowice, Smardzów i Dąbrowa. Przewidujemy przywrócene dostawy wody do godziny 14:00.

Za utrudnienia przepraszamy.