Aktualnosci

AWARIA

W związku z awarią na SUW w Jenkowicach w dniu 09.09.2021r. nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Dobra, Dobrzeń, Boguszyce, Jenkowice, Smardzów i Dąbrowa. Przewidujemy przywrócene dostawy wody do godziny 14:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ KAMERY INSPEKCYJNEJ

Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę kamery inspekcyjnej na wózku samojezdnym z panelem sterowniczym. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Szczegóły postępowania oraz przedmiotu zamówienia znajdują się w poniższym pliku.

Zapytanie ofertowe

INFORMUJE, ŻE W DNIU

19.08.2021r.

W

GMINIE DOBROSZYCE

NIE DOTYCZY:

DOBRA, DOBRZEŃ, MALERZÓW

Z POWODU AWARII NA SIECI WODOCIĄGOWEJ NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY

W GODZINACH OD 8³º DO 13ºº

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY !

Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie Gminy Dobroszyce na okres 3 lat.

Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie Gminy Dobroszyce na okres 3 lat.

 

POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW

Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp. z o.o. poszukuje pracowników na stanowiska:

  • kierowca samochodu asenizacyjnego
  • monter instalacji wodno-kanalizacyjnych
  • operator oczyszczalni ścieków

kandydatów prosimy o składanie CV wraz z listem motywacyjnym w siedzibie firmy bądź na e-mail: biuro@ggkdobroszyce.pl.

INFORMUJE, ŻE W DNIU

13.08.2021r.

W

DOBROSZYCACH

UL. ZAKŁADOWA

GAJÓWKA

Z POWODU PRAC NA SIECI WODOCIĄGOWEJ

NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY

W GODZINACH OD 8ºº DO 12ºº

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY !

OGŁOSZENIE O BRAKU WODY

INFORMUJEMY

16.06.2021r.

w miejscowości

DOBRA i DOBRZEŃ

Z POWODU PRAC NA SIECI WODOCIĄGOWEJ NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY

W GODZINACH OD 9ºº DO 14ºº

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY !

PSZOK

DZIEŃ WOLNY

Informujemy, że dzień

04 czerwiec 2021 r.

W Gminnej Gospodarce Komunalnej Dobroszyce Sp. z o. o.

jest dniem wolnym od pracy. Pracownicy wykorzystują w tym dniu urlopy wypoczynkowe.

Za utrudnienia przepraszamy.

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

INFORMUJE, ŻE W DNIU

24 MAJA 2021 r.

W GODZINACH OD 8ºº DO 12ºº

w miejscowości:

MALERZÓW

NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY Z POWODU PRAC NA SIECI

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY !