Zamówienia Publiczne

OGŁOSZENIE

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym pn. „Świadczenie usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji robót budowlanych pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobroszyce, gmina Dobroszyce” w ramach projektu: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobroszyce wraz z jej dociążeniem poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dobroszycach i Nowosiedlicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. Nr sprawy: ZP.271.14.2021

http://bip.dobroszyce.pl/a,17224,postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-w-trybie-podstawowym-pn-swiadczenie-uslugi-inspektora-nadzoru-i.html

OGŁOSZENIE

Przetarg nieograniczony na: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobroszyce, gmina Dobroszyce” w ramach projektu: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobroszyce wraz z jej dociążeniem poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dobroszycach i Nowosiedlicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr sprawy: ZP.271.87.2020

http://bip.dobroszyce.pl/a,17143,modernizacja-i-rozbudowa-oczyszczalni-sciekow-w-miejscowosci-dobroszyce-gmina-dobroszyce-w-ramach-pr.html

 

 

 

OGŁOSZENIE o zamówieniu z dnia 08.11.2018 r. –Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji inwestycji pn. „MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DOBROSZYCACH”