Stawki za wodę i ścieki

Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp z o.o. informuje, że zgodnie z  https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-wroclawiu-taryfy/decyzja-nr-wr-rzt-70-246-2021.html  z dnia 22 lipca 2021r.(data opublikowania 10 sierpnia 2021r.), na terenie Gminy  Dobroszyce od dnia 18 sierpnia 2021r. obowiązywać będzie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, ustalająca stawki na okres 3 lat (tj. 36 miesięcy).
Od dnia 18 sierpnia 2021r. obowiązywać będą nowe ceny za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w następujących wysokościach:

p.

Taryfowa grupa odbiorców

od 1 do 12 miesiąca

Jednostka

Cena netto

Cena brutto

1.

Woda gospodarstwa domowe

zł/ m3

4,13

4,46

2.

Woda podmioty gospodarcze

zł/ m3

4,71

5,09

3.

Ścieki sanitarne gospodarstwa domowe

zł/ m3

5,09

5,50

4.

Ścieki sanitarne podmioty gospodarcze

zł/ m3

5,56

6,00

5.

Opłata abonamentowa za dostarczanie wody

zł/ m-c

2,92

3,15

6.

Opłata abonamentowa za odprowadzanie ścieków

zł/ m-c

2,92

3,15


Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

od 13 do 24 miesiąca

Jednostka

Cena netto

Cena brutto

1.

Woda gospodarstwa domowe

zł/ m3

4,16

4,49

2.

Woda podmioty gospodarcze

zł/ m3

4,75

5,13

3.

Ścieki sanitarne gospodarstwa domowe

zł/ m3

5,15

5,56

4.

Ścieki sanitarne podmioty gospodarcze

zł/ m3

5,63

6,08

5.

Opłata abonamentowa za dostarczanie wody

zł/ m-c

2,96

3,20

6.

Opłata abonamentowa za odprowadzanie ścieków

zł/ m-c

2,96

3,20


Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

od 25 do 36 miesiąca

Jednostka

Cena netto

Cena brutto

1.

Woda gospodarstwa domowe

zł/ m3

4,21

4,55

2.

Woda podmioty gospodarcze

zł/ m3

4,80

5,18

3.

Ścieki sanitarne gospodarstwa domowe

zł/ m3

5,22

5,64

4.

Ścieki sanitarne podmioty gospodarcze

zł/ m3

5,66

6,11

5.

Opłata abonamentowa za dostarczanie wody

zł/ m-c

2,99

3,23

6.

Opłata abonamentowa za odprowadzanie ścieków

zł/ m-c

2,99

3,23


Aktualne stawki za wodę i ścieki obowiązujące od dnia 01-06-2019r.

Zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RET.070.105.2018.AR z dnia 22 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp. z o.o. wprowadza od dnia 01.06-2020r następujące opłaty za wodę i ścieki:

  • Woda gospodarstwa domowe                                                  3,83 zł/1m3 netto
  • Woda podmioty gospodarcze                                                   4,40 zł/1m3 netto
  • Ścieki sanitarne gospodarstwa domowe                               4,82 zł/1m3 netto
  • Ścieki sanitarne podmioty gospodarcze                                5,15 zł/1m3 netto
  • Opłata abonamentowa za dostarczanie wody                      2,78 zł netto/m-c
  • Opłata abonamentowa za odprowadzania ścieków            2,78 zł netto/m-c