Zakres świadczonych usług.

 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne świadczy następujący zakres usług:

  • budowa i rozbudowa sieci wodociągowych
  • budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych
  • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Zapewniamy:

  • wykonanie szkicu sytuacyjnego przyłączy wod-kan
  • wykonanie szkicu sytuacyjnego przydomowych oczyszczalni ścieków
  • dostawę materiałów
  • fachową kadrę i doradztwo

Serdecznie zapraszamy wszystkich do korzystania z naszych usług.