Awaria Systemu

UWAGA!

W związku z awarią systemu komputerowego

Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp. z o.o. informuje, że

nie mamy możliwości wystawiania odczytów wodomierzy oraz faktur.

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.

Zapytanie cenowe

Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp. z o.o. zaprasza
do składania ofert na demontaż istniejących urządzeń i montaż nowych
urządzeń przekazanych przez zamawiającego oraz wykonanie instalacji
wodociągowej w Hydroforni w Łuczynie wg załączonego zapytania.

 

Zapytanie cenowe

Wzór umowy

Zapytanie cenowe

Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp. z o.o. zaprasza
do składania ofert na dostawę i instalację automatyki
do Hydroforni w Łuczynie wg załączonego zapytania.
Zapytanie cenowe
Wzór umowy

UWAGA!

Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp. z o.o. informuje, że dnia
24 GRUDNIA oraz 31 GRUDNIA 2022 r.
PSZOK będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy. 

Zmiana cennika opłat za wywóz nieczystości

Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp.z o.o. informuje, że

od dnia 01.12.2022r. ulega zmianie cennik wywozu nieczystości wozem asenizacyjnym

Zarządzenie nr 3/2022

Wykaz podmiotów-opróżnienie zbiorników bezodpływowych

WYKAZ PODMIOTÓW – OPRÓŻNIANIE ZB. BEZODPŁYWOWYCH

Przerwa w dostawie wody

GMINNA GOSPODARKA KOMUNALNA DOBROSZYCE SP. Z O.O.

INFORMUJE, ŻE W DNIU

16.11.2022r.

w

miejscowości

Białe Błoto

Holendry

Z  POWODU  PRAC NA  SIECI  WODOCIĄGOWEJ

NASTĄPI PRZERWA  W  DOSTAWIE  WODY

W GODZINACH OD 8³º DO 12ºº

 ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY !

Przerwa w dostawie wody

GMINNA GOSPODARKA KOMUNALNA DOBROSZYCE SP. Z O.O.

INFORMUJE, ŻE W DNIU

26.10.2022r.

W

DOBROSZYCACH

  ul. Kwiatowa 48-50

ul. Owocowa

   ul. Grzybowa

Z  POWODU  PRAC NA  SIECI  WODOCIĄGOWEJ

NASTĄPI PRZERWA  W  DOSTAWIE  WODY

W GODZINACH OD 8³º DO 12ºº

 ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY !

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

GMINNA GOSPODARKA KOMUNALNA DOBROSZYCE SP. Z O.O.

INFORMUJE, ŻE W DNIU

20.10.2022r.

W

DOBROSZYCACH

UL.FIOŁKOWA

Z  POWODU  PRAC NA  SIECI  WODOCIĄGOWEJ

NASTĄPI PRZERWA  W  DOSTAWIE  WODY

W GODZINACH OD 10ºº DO 13ºº 

 ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY !