ZAPYTANIE CENOWE

Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na:

„Wykonanie automatyki i pomiaru przepływu trzech studni głębinowych na SUW w Jenkowicach.”

Szczegóły zapytania cenowego w załączniku:

Wykonanie automatyki i pomiaru przepływu trzech studni głębinowych na SUW w Jenkowicach

ZAPYTANIE CENOWE

Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na:

„Modernizację przepompowni ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu.”

Szczegóły zapytania cenowego w załączniku:

Modernizacja przepompowni ścieków na terenie oczyszczalni w Dobrzeniu

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

GMINNA GOSPODARKA KOMUNALNA DOBROSZYCE SP. Z O.O.

INFORMUJE, ŻE W DNIU

28.05.2024 r.

w miejscowości:

Nowosiedlice

Szafirowa

Rubinowa

Z  POWODU  PRAC NA  SIECI  WODOCIĄGOWEJ

NASTĄPI PRZERWA  W  DOSTAWIE  WODY

W GODZINACH OD 8ºº DO 13ºº

 ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY !

 

KASA

Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp. z o.o.

informuje, że dnia

29.03.2024 r. 

Kasa jest czynna

od  8.00 do 12.00

PSZOK

UWAGA!

Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp. z o.o.

  informuje, że dnia

30 marca 2024 r.

PSZOK

będzie nieczynny

AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ

GMINNA GOSPODARKA KOMUNALNA DOBROSZYCE SP. Z O.O.

INFORMUJE, ŻE W DNIU

22.03.2024 r.

w miejscowości:

DOBROSZYCE, MIODARY, STRZELCE, NOWOSIEDLICE

Z  POWODU AWARII NA SIECI  WODOCIĄGOWEJ

MOŻLIWE  SĄ CZASOWE PRZERWY  W  DOSTAWIE  WODY

 ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY !

Awaria sieci wodociągowej

GOSPODARKA KOMUNALNA DOBROSZYCE SP. Z O.O.

INFORMUJE, ŻE W DNIU

22.03.2024 r.

w miejscowości:

DOBROSZYCE

UL. WOJSKA POLSKIEGO

Z  POWODU  AWARII NA SIECI  WODOCIĄGOWEJ

NASTĄPI PRZERWA  W  DOSTAWIE  WODY

 ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY !

Komunikat w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu Jenkowice w miejscowościach: Dobra, Dobrzeń, Jenkowice, Dąbrowa, Boguszyce, Smardzów

Informujemy, że po badaniach wody z wodociągu Jenkowice zaopatrującego miejscowości: Dobra, Dobrzeń gmina Dobroszyce oraz  Jenkowice, Dąbrowa, Boguszyce, Smardzów w gminie Oleśnica, powiat oleśnicki, stwierdzono że jakość wody odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Poniżej komunikat PPIS w Oleśnicy.

KM_224e-20240305101756 – Pismo

Komunikat w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu Jenkowice w miejscowościach: Dobra, Dobrzeń, Jenkowice, Dąbrowa, Boguszyce, Smardzów

Informujemy, że w badaniach wody z wodociągu Jenkowice zaopatrującego miejscowości: Dobra, Dobrzeń gmina Dobroszyce oraz  Jenkowice, Dąbrowa, Boguszyce, Smardzów w gminie Oleśnica, powiat oleśnicki, stwierdzono obecność bakterii grupy coli przy jednoczesnym braku w badanej próbce parametru Escherichia coli.

Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Prowadzimy prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu

Przerwa w dostawie wody

GOSPODARKA KOMUNALNA DOBROSZYCE SP. Z O.O.

INFORMUJE, ŻE W DNIU

7.02.2024 r.

w miejscowości:

SADKÓW

Z  POWODU PRAC NA SIECI WODOCIĄGOWEJ

NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY

W GODZINACH OD 8ºº DO 12ºº

 ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY !