PSZOK

   

Instrukcję

 

 

Instrukcja zakładania konta e-Bok

Instrukcja logowania e-Bok

Uwaga – Sposób logowania do e-BOK

Szanowni Państwo  aby założyć konto w e-Bok  należy podać nr faktury formacie F00/660/2019, natomiast na fakturze wskazany jest nr 00/00660/06/2019.

Aktualności

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją dot. występowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przypadków zachorowań na COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) wprowadzamy zaostrzone zasady pracy Gminnej Gospodarki Komunalnej Dobroszyce Sp. z o.o.

Zarząd Spółki podjął decyzję o wprowadzeniu działań o charakterze profilaktycznym związanych przede wszystkim z kontaktem naszych pracowników z odbiorcami świadczonych usług. Biorąc pod uwagę powyższe pragniemy poinformować, że od dzisiaj,

tj. od 12.03.2020 r. do odwołania:

– inkasent Spółki nie będzie dokonywać odczytów wodomierzy- dotyczy nieruchomości niewyposażonych w wodomierze z nakładkami umożliwiającymi odczyt radiowy;

– faktury za odbiór ścieków, za miesiąc marzec 2020 r. zostaną wystawione w oparciu o średnie zużycie wody z ostatnich 3 miesięcy;

rzeczywiste odczyty wodomierzy należy zgłaszać WYŁĄCZNIE telefonicznie BOK 71 314 12 90 Inkasent 696 828 968 oraz 602 198 279 lub na adres e-mail: bok@ggkdobroszyce.pl ;

-uprzejmie prosimy o ograniczenie wizyt w siedzibie Spółki do niezbędnego minimum i w miarę możliwości załatwianie wszelkich spraw telefonicznie lub mailowo.

Zaznaczamy, że podjęte działania mają charakter wyłącznie prewencyjny – Przedsiębiorstwo mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo pracowników, jak i naszych Klientów chce w ten sposób do minimum ograniczyć bezpośredni kontakt.

Z chwilą zmniejszenia ryzyka związanego z wirusem SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) dotychczasowy sposób odczytów wodomierzy zostanie przywrócony.