GGK Dobroszyce Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko: OPERATORA URZĄDZEŃ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I STACJI UZDATNIANIA WODY

INFORMACJE OGÓLNE:

 • wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce w strukturze organizacyjnej: Oczyszczania Ścieków w Dobroszycach,
 • rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny (w okresie późniejszym możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony).

OPIS STANOWISKA:

 • nadzór nad pracą urządzeń oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody,
 • monitorowanie procesów: oczyszczania ścieków i uzdatniania wody
 • samodzielne uruchamianie i zatrzymywanie zespołów urządzeń oczyszczalni ścieków,
 • odczytywanie parametrów z przyrządów kontrolno – pomiarowych,
 • prawidłowe reagowanie na zjawiska mogące wpłynąć negatywnie na środowisko lub bhp,
 • wykonywanie bieżących czynności konserwacyjnych i napraw urządzeń oczyszczalni,
 • nadzór nad prawidłowym zużyciem surowców oraz materiałów pomocniczych,
 • dbałość o utrzymanie urządzeń oraz obiektów w czystości i należytym stanie technicznym,
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej oczyszczalni i SUW oraz rejestru awarii,
 • minimalizowanie skutków awarii w razie ich wystąpienia,
 • uzupełnianie raportów zmianowych,
 • przestrzeganie zasad BHP na stanowisku pracy.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie minimum zawodowe techniczne – mile widziane wykształcenie elektryczne,
 • prawo jazdy kat. B, C mile widziane,
 • znajomość podstawowych zagadnień mechaniki,
 • znajomość podstawowych zagadnień elektryki,
 • dokładność, rzetelność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

 • posiadanie uprawnień w zakresie obsługi urządzeń energetycznych: pompy, dmuchawy, agregaty prądotwórcze,
 • uprawnienia elektryczne,
 • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu obsługi komputera

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, praca w systemie zmianowym,
 • pracę w stabilnym przedsiębiorstwie,
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi,
 • szkolenia specjalistyczne.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV,
 • list motywacyjny,

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie lub złożenie aplikacji w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dane osoby składającej ofertę tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania wraz z podaniem stanowiska pracy, na które prowadzona jest rekrutacja, na adres Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp. z o.o. ul. Oleśnicka 35, 56-410 Dobroszyce na oferty oczekujemy do dnia 30 kwietnia 2021r.

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy kandydatów poinformujemy telefonicznie.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia rekrutacji na każdym etapie bez podania przyczyny.

Złożone przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane przez GGK Dobroszyce Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Operator urządzeń oczyszczalni ścieków i SUW.

Wzięcie udziału w rekrutacji wymaga uprzedniego zapoznania z poniższą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dla kandydata o pracę. 

W przypadku podania danych osobowych innych niż wymagane w powyższym ogłoszeniu o pracę na stanowisko Operator urządzeń oczyszczalni ścieków i SUW, należy do składanej dokumentacji dołączyć zgodę na przetwarzanie tych danych.

Klauzula Zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Gospodarka Komunalna, 56-410 Dobroszyce ul.Oleśnicka 35

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

 

Author: ggk