ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ KAMERY INSPEKCYJNEJ

Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę kamery inspekcyjnej na wózku samojezdnym z panelem sterowniczym. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Szczegóły postępowania oraz przedmiotu zamówienia znajdują się w poniższym pliku.

Zapytanie ofertowe

Author: ggk