Zapytanie cenowe

Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp. z o.o. zaprasza
do składania ofert na dostawę i instalację automatyki
do Hydroforni w Łuczynie wg załączonego zapytania.
Zapytanie cenowe
Wzór umowy

Author: ggk