ZAPYTANIE OFERTOWE NA REMONT PRZEPOMPOWNI PS1 W DOBRZENIU

Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację remontu przepompowni ścieków sanitarnych PS1 w miejscowości Dobrzeń. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Szczegóły postępowania oraz przedmiotu zamówienia znajdują się w poniższym pliku.

Zapytanie ofertowe na remont przepompowni PS1 w miejscowości Dobrzeń

Author: ggk