INFORMACJA

Informujemy, że w związku ze zmianą Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) z dniem 19.09.2021r. wprowadza się nowe wzory dokumentów. Poniżej w pliku załączamy pełna informację oraz nowe procedury.

informacja

procedura

Author: ggk