Zapytanie cenowe

Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp. z o.o. zaprasza
do składania ofert na demontaż istniejących urządzeń i montaż nowych
urządzeń przekazanych przez zamawiającego oraz wykonanie instalacji
wodociągowej w Hydroforni w Łuczynie wg załączonego zapytania.

 

Zapytanie cenowe

Wzór umowy

Author: ggk